IMG_8705[1]

Wijkvereniging De Herven is 23 augustus 2005 opgericht. Dit is notarieel vastgelegd waardoor we ook écht een vereniging zijn met statuten en alles wat daar bij hoort.

Korte doelomschrijving van de wijkvereniging:

  • Bevorderen van een goede woonomgeving en zorgen voor behoud van het karakter van onze wijk
  • Bevorderen van een prettig leefklimaat
  • Bevorderen van aandacht voor elkaar in de wijk, verbinden van jong en oud
  • Officieel aanspreekpunt voor externe partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente, maar ook onderhouden van contacten met onder meer de nieuwe buurtwijk Carolus

Het gaat om het ‘boeien en binden van jong en oud’.

Het bestuur tracht deze doelen te realiseren door initiatieven vanuit de wijk actief te communiceren aan de leden van de wijkvereniging en deze soms ook financieel te ondersteunen. Vanuit het bestuur vertegenwoordigt één lid de wijkvereniging De Herven in de wijktafel Noord. Daarnaast valt onder de verantwoording van het bestuur een aantal projectgroepen, dat zich met diverse thema’s bezighoudt.

 

De projectgroepen die momenteel actief zijn:

  • Zorg en welzijn
  • Veiligheid
  • Openbare ruimte
  • Communicatie: website, Facebook, Twitter, mail
  • Ledenwerving en behoud

Het bestuur

wijkbestuur 2016-2017

Wijkvereniging De Herven heeft een bestuur van vijf personen.

Van links naar rechts op de foto:
Jacques Jochems, Marlies Pulsford, Sophie Roozen, Martijn Hillen en Roel Peters

Het bestuur vergadert in principe zes keer per jaar. Na afloop van elke vergadering krijgen de leden per mail een beknopt verslag van de zaken die zijn besproken en indien aan de orde, de besluiten die zijn genomen.

Het bestuur is te bereiken via:  info@wvdeherven.nl

De rollen van de vijf bestuursleden zijn:

Marlies Pulsford 373x497

Marlies Pulsford

Voorzitter: Marlies Pulsford

tel: 06-16441847

marlies@goodtotell.nl


Sophie Roozen

Sophie Roozen

Secretaris: Sophie Roozen

tel: 06-83399577

sophie.roozen@gmail.com


Martijn Hillen 373x497

Martijn Hillen

Penningmeester: Martijn Hillen

tel: 06-52054583

martijnhillen@gmail.com


 

Roel Peters 373x497

Roel Peters

Bestuurslid: Roel Peters

tel: 06-13455436

roel34@icloud.com


 

Jacques Jochems

Jacques Jochems

Bestuurslid: Jacques Jochems

tel: 073-6421798

jjochems@hccnet.nl

 


Lidmaatschap

Word ook lid van onze wijkvereniging. Daarmee steun je het goede werk en kun je meebeslissen. Als lid heb je tijdens de algemene ledenvergadering stemrecht. Het lidmaatschap kost slechts 10 euro per jaar.

Aanmelden kan heel eenvoudig. Vul hieronder het formulier en druk op verzenden.

Naam

Voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail

Afmelden als lid?

Dat kan meteen bij verhuizing of overlijden.

Als je geen lid meer wilt zijn, kun je per kalenderjaar opzeggen. Met een opzegtermijn van vier weken. Dat kan schriftelijk bij het bestuur of per mail naar: info@wvdeherven.nl

Wijkvereniging De Herven staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17181967

Het banknummer is: NL20 INGB0002967569

Voor wie geïnteresseerd is: de volledige tekst van de statuten en oprichtingsakte zijn hier te bekijken: Statuten- oprichting vereniging 2005

IMG_8706[1]

De handtekeningen van de zes leden van het bestuur van het eerste uur onder de statuten van de wijkvereniging.